Klimaatbeheersing

Daar waar ventilatie afhankelijk is van de buitenluchtcondities, wordt met klimaatbeheersing een stap verder gegaan. Afhankelijk van het gewenste comfort of de benodigde procescondities wordt gekozen voor aanvullende conditionering.

Deze conditionering kan bestaan uit: Verwarming, Koeling, Bevochtiging, Warmteterugwinning (WTW)

Verwarming

Warmteafgifte van warm water (CV water) aan de luchtstroom middels een warmtewisselaar. Deze warmtewisselaar is geplaatst in de luchtbehandelingskast en voorzien van een vorstbeveiligingsthermostaat.

Warmteafgifte door middel van een direct of indirect gasgestookte luchtverwarmer. Deze luchtverwarmer is geplaatst in de luchtbehandelingskast en daarmee eenvoudig bereikbaar voor service en onderhoud.

Koeling   

Afgifte van koude aan de luchtstroom door middel van een koudewisselaar, geplaatst in de luchtbehandelingskast. De koude wordt opgewekt door een koelunit die veelal naast de luchtbehandelingskast op het dak wordt geplaatst. Er wordt nog onderscheid gemaakt in directe expansie units en chillers (koudwater machines). Afhankelijk van de gewenste nauwkeurigheid van de luchttemperatuur wordt het type koelunit bepaald. Adiabatische koeling


Bij adiabatische koeling wordt gebruik gemaakt van de verdampingswarmte van water. Voor het verdampen van water is energie nodig. Deze energie (= warmte) wordt onttrokken aan de luchtstroom, waardoor de temperatuur van de toevoerlucht daalt. Afhankelijk van de temperatuur en vochtigheid van de buitenlucht wordt de lucht met ca. 5 tot 10 °C gekoeld.

 

Bevochtiging   

Stoombevochtiging: Dit is een "isotherme" bevochtiging, dat wil zeggen dat de temperatuur van de lucht hier niet of nauwelijks door wordt beïnvloed. Verder is dit een uiterst hygiënische manier van bevochtigen. De stoom wordt opgewekt met elektriciteit of gas.

Waterverneveling: Bevochtiging door het vernevelen van water in de luchtstroom. Verneveling van het water middels een waterpomp of perslucht. De waterdruppels verdampen en worden in de luchtstroom opgenomen waardoor de luchtvochtigheid toeneemt. Als gevolg van de verdamping van de waterdruppels daalt de temperatuur van de lucht (zie ook adiabatische koeling). Dit kan worden gecompenseerd door de lucht eerst voor te verwarmen.

Bevochtigingspakket: Een andere bevochtigingsmethode is om een bevochtigingspakket in de luchtbehandelingskast te plaatsen. Dit pakket wordt nat gehouden door een waterpomp. De lucht neemt in vochtigheid toe (tot maximaal ca. 85%) door de verdamping van het water. Ook hier geldt weer dat de temperatuur van de lucht afneemt als gevolg van de adiabatische koeling. Deze methode kan daarom ook worden toegepast als adiabatisch koelsysteem.

Warmteterugwinning - WTW 

Het terugwinnen van energie uit de afvoerlucht wordt steeds belangrijker. De energieprijzen zullen blijven stijgen waardoor het steeds interessanter wordt om deze restwarmte effectief te benutten. Verschillende methodes van warmteterugwinning (WTW) worden toegepast.

Warmtewiel: een rotor van metaalplaat waar de koude en warme lucht tegengesteld doorheen stroomt. De warme lucht warmt het wiel op waardoor de koude lucht wordt opgewarmd. Met een warmtewiel worden rendementen van ca. 80% bereikt.

Kruisstroomwisselaar: een vierkant pakket van metaalplaten waarbij de koude en warme lucht kruislings door het pakket gaan. De warme lucht warmt het pakket op waardoor de koude lucht wordt opgewarmd. Met een kruisstroomwisselaar worden rendementen van ca. 60% bereikt.

Twin-coil systeem: indien de afstand tussen de afvoerlucht en de toevoerlucht groot is, kan worden gekozen voor een twin-coil systeem. Hierbij wordt de warme lucht door een warmtewisselaar gevoerd waarmee een water/glycol mengsel wordt opgewarmd. Met een andere warmtewisselaar wordt de koude toevoerlucht opgewarmd. Een pomp zorgt voor de circulatie van het water/glycol mengsel tussen de beide warmtewisselaars. Met een twin-coil systeem worden rendementen van ca. 50% bereikt.

 

Copyright © Zeven-Air 2024 | Webdesign & CMS : BIG FAT Internet